Kontakt z nami

Stada Poland Sp. z o.o.
Al. 3 maja 6, 05-501 Piaseczno
sekretariat.pl@stada.com
Telefon: +48 (22) 737 79 20

Zgłaszanie działań niepożądanych:
drugsafety.pl@stada.com
Telefon: +48 (22) 737 79 34 Telefon: +48 608 557 956
Orofar Max