Kontakt


Stada Poland Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 55, 02-255 Warszawa

Telefon:+48 22 737 79 20

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Telefon: +48 22 737 79 20